Wrodzony talent.

W gruncie rzeczy bardzo szybko, bo już w liceum wiedziałem, w jakim kierunku zawodowym będę dążyć. Muszę przyznać, że specjalista-logistykito zawód, który zawsze mi imponował. Rodzice mówili mi, że doskonale sobie poradzę w tej odpowiedzialnej pracy, bo mam talent wrodzony i mieli rację. Na tą chwilę nie muszę się martwić o posadę, bo mam pewną i zarabiam całkiem ciekawe pieniądze. Praca ta, choć odpowiedzialna to pozwala mi być szczęśliwym. Bardzo lubię swoją posadę i nie wyobrażam siebie w innym zawodzie. Dobrze poświęcenia. W szybkim tempie nauczyłem się języka angielskiego, aby móc rozwijać się w firmie, do której zostałem przyjęty. Mam wiele różnych pomysłów bardzo udanych i sensownych. Moi przełożeni są ze mnie bardzo zadowoleni a ja cieszę się, że mogę dla nich pracować. Wcale nie mam potrzeby dużo się uczyć po prostu sądzę, że mam wrodzony talent w tym kierunku i to pewnie po tacie, bo on także był specjalistą logistyki i zaszczepił we mnie tą pasję.