Wielkość flot

W Polsce jest naprawdę sporo przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Występują u nas małe rodzinne firmy czasem z jednym pojazdem ale także i wielkie przedsiębiorstwa z flota sięgająca setek pojazdów, głównie wielkich ciągników. W każdej z tym firm potrzebna jest osoba na stanowisko logistyka. Dobry logistyk nie musi wcale szukać zatrudnienia w dużym biznesie. Czasem w tym niewielkim są równie wielkie pieniądze oferowane za tą prace. Dzieje się tak dlatego, że koszty i zyski w dużej firmie muszą się rozłożyć na większą ilość pracowników oraz sprzętu, podczas gdy w firmie małej mniejsze są one dzielone na znacznie mniejszą liczbę ludzi. Dlatego też zanim podejmie się w jakimś miejscu prace warto przeliczyć ile konkretnie się będzie zarabiać. Jest to rada w zasadzie uniwersalna dotycząca każdej branży. W wielkich korporacjach jest wbrew obiegowej opinii gorzej się wykazać, w przeciwieństwie do firm, gdzie właściciel jest prawie cały czas obecny i z pewnością widzi efekty pracy dobrych specjalistów w tym logistyków.