Rozwój branży

Przy rozwoju handlu i wymiany międzynarodowej rozwija się branża logistyczna. Towary zakupione i sprzedane muszą dotrzeć na czas do zamawiającego tak w skali detalicznej jak i hurtowej. W przypadku sklepów internetowych logistyką towarów po części zajmują się specjaliści logistyki w firmach kurierskich, po części pracownicy sklepu. Wygodną formą śledzenia towarów jest tracking przesyłek tak w handlu detalicznym jak i dostaw w sprzedaży hurtowej. Łańcuch dostaw bywa bezpośredni jak i kombinowany. Specjaliści logistyki czuwają nad sprawnym załadunkiem i przekierowaniem dostaw w odpowiednim czasie i miejscu. Im więcej towarów musi się przemieścić tym więcej miejsc pracy dla logistyków, którzy muszą zaplanować trasę i stać na straży porządku i punktualności transportu. Niektóre z towarów są przesyłane nie tylko w dużej ilości ale również na dużą odległość. Tym samym budują się i rozwijają magazyny i parki logistyczne, centra przeładunkowe oraz firmy logistyczne zajmujące się wyłącznie logistyka transportu krajowego, zagranicznego.