Przewóz towarów to domena logistyki

Rozwój gospodarki to przede wszystkim rozwój handlu a co za tym idzie i szeroko rozumianej logistyki. Towary zakupione i sprzedane muszą dotrzeć na czas do zamawiającego zarówno a przysłowiowym detalu jak i w przypadku większego obrotu. Dzięki sieci każdy nadawca lub odbiorca ma wygodną formą śledzenia swoich towarów jaką jest tracking przesyłek tak w handlu detalicznym jak i dostaw w sprzedaży hurtowej. Specjaliści logistyki czuwają nad sprawnym załadunkiem i przekierowaniem dostaw w odpowiednim czasie i miejscu. Im więcej towarów musi się przemieścić tym więcej miejsc pracy dla logistyków, którzy muszą zaplanować trasę i stać na straży porządku i punktualności transportu. Niektóre z towarów są przesyłane nie tylko w dużej ilości ale również na dużą odległość. Tym samym budują się i rozwijają magazyny i parki logistyczne, centra przeładunkowe oraz firmy logistyczne zajmujące się wyłącznie logistyka transportu krajowego, zagranicznego. Jednym z obligatoryjnych obowiązków pracownika branży logistycznej jest znajomość języka obcego, przynajmniej angielskiego.