Produkcja i handel

Każda firma, zarówno zajmująca się produkcją jak i handlowa musi mieć dział logistyki, który nadzorował by nie tylko dostawy ale też i wywóz gotowych produktów. Każdy specjalista logistyki to bez wątpienia osoba, która musi mieć wielką wyobraźnię. Plany logistyczne są często modyfikowane. Jeżeli ktoś uważa, że praca ta opiera się na stałych założeniach to jest w głębokim błędzie. W zasadzie każdy plan logistyczny musi posiadać swoją alternatywę, gdyż zbyt wiele czynników niezależnych może wpłynąć na podstawowe założenia. Przykładem niech będzie dowóz kruszyw służących do remontu określonego odcinka drogi. Kruszywa te nie mogą być złożone w jednym miejscu przy budowie drogi, gdyż jest ich zbyt dużo, dlatego też przywożone są w miarę postępów budowy, czy też remontu. Jednak każde spóźnienie choćby jednej ciężarówki rodzi za sobą skutki zatrzymania całej inwestycji. A skutków zatrzymania może być całą masa, dlatego też alternatyw dla niej musi być równie dużo, by całość budowy mogło postępować zgodnie z planem.