Rozwój logistyki

 

Logistyka to pojęcie, które zna każdy z nas. Kojarzy się głównie z transportem. Jednak czy tylko o transport chodzi? Aby zrozumieć na czym polega praca specjalisty ds. logistyki, musimy najpierw dobrze zapoznać się z definicją logistyki. Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Reasumując logistyka to wszelkie czynności związane z transportem zakupionych towarów oraz z ich przechowywaniem czy magazynowaniem. Za wszystkie czynności od momentu zakupu przez klienta do momentu dostarczenia towaru do klienta odpowiada specjalista ds. logistyki.