Organizowanie trasy przejazdu

Organizowanie trasy przejazdu i powiązanych z podróżą czynności w celu osiągnięcia konkretnego celu, to bardzo skomplikowane zadanie. Można tego doświadczyć nawet na banalnie prostym przykładzie rodzica, który codziennie rano musi zawieść jedno dziecko do przedszkola, drugie do szkoły, planując trasę w ten sposób, by nie zrywać się z łóżka zbyt wcześnie, ominąć korki, a jednocześnie nie zmuszać dzieci do zbyt długiego oczekiwania na lekcje i samemu zdążyć do pracy. Przekładając to na grunt zawodowy, taki specjalista logistyki w firmie musi opracować trasę przejazdu ciężarówek z towarem, ale to nie wszystko. Musi uwzględnić korki na drodze, remonty ulic, czas, który kierowca musi spędzić przepisowo na odpoczynku, oraz wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na opóźnienia. W dodatku logistyka polega też na tym, by osiągnąć założony cel podróży jak najniższym kosztem, przy jak najmniejszym zużyciu paliwa i wykorzystaniu zasobów ludzkich. Chodzi o to, by cała podróż odbyła się efektywnie i osiągnęła wyznaczony cel.