Specjalista ds. sprzedaży w Dziale Eksportu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do współpracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży w Dziale Eksportu
Miejsce pracy: Kraków

 

OPIS STANOWISKA:
 • budowanie oraz rozwijanie trwałych relacji z obecnymi klientami oraz poszukiwanie nowych kontrahentów na wskazanych rynkach, w celu zwiększenia sprzedaży
 • dbanie o prawidłową komunikację między firmą a Klientem
 • promocja produktów firmy Biomed
 • przygotowanie pełnej dokumentacji sprzedażowej i posprzedażowej
 • przygotowanie i realizacja zamówień
PROFIL KANDYDATA:
 • znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego lub niemieckiego, umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • pozytywne podejście i wytrwałość w realizacji wyznaczonych zadań
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programu Excel)
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • doświadczenie w sprzedaży – minimum 1 rok (mile widziane, w branży farmaceutycznej)
OFERUJEMY:
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w sprzedaży eksportowej
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji
 • możliwość realizacji ciekawych i ambitnych zadań
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • określoną ścieżkę kariery
 • przyjazną atmosferę pracy
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
 • dofinansowanie do płatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia na życie
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Podobne oferty