Monter sieci wodociągowej - Kierowca

Monter sieci wodociągowej - Kierowca
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Wymagania:
 • min. wykształcenie zawodowe
 • zdolności techniczne
 • prawo jazdy kat. B, C – obowiązkowo, C+E (możliwość na etapie pozyskiwania)
 • posiadanie uprawnień do pracy na koparko-ładowarkach lub koparkach jednonaczyniowych klasy I, II, III
 • umiejętność obsługi komputera
 • współpraca w grupie
 • wysoka odporność na stres
 • samodyscyplina
 • dokładność
 • rzetelność
 • cierpliwość
 • dyspozycyjność (możliwość pełnienia dyżuru)
Zadania:
 • wykonywanie prac ziemno-montażowo-instalacyjnych pod nadzorem brygadzisty
 • prowadzenie samochodu obsługi technicznej
 • praca w zastępstwie na koparce
 • pobór i rozliczanie materiałów niezbędnych do realizacji zadania z magazynu obsługującego Spółkę
Oferujemy:
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwana dalej Spółką;
2. Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożoną przez Panią/Pana ofertą pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, na podstawie art. 6. ust.1. lit. b), c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody);
3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zawarcia umowy oraz zapewnienia komunikacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych;
11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych.

Podobne oferty