Dyspozytor

Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o.

w Koziegłowach k/Poznania

ul. Piaskowa 3 62-028 Koziegłowy

 
zatrudnią kandydatów na stanowisko:

 

 

Dyspozytor
Miejsce pracy: Koziegłowy

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • ogólna znajomość zagadnień transportowych
 • znajomość budowy pojazdów samochodowych
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość rozliczania czasu pracy kierowców
Zakres obowiązków:
 • planowanie tras dla kierowców
 • monitorowanie pracy kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowców
 • zarządzanie flotą samochodową
 • nadzór nad warsztatem samochodowym
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • stabilne warunki zatrudnienia

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), kandydatów do pracy są Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (62-028), ul. Piaskowa 3.
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ust. 1 ustawy Kodeks pracy jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.
4. W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 ust. 1 ustawy Kodeks pracy, kandydaci do pracy powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.
5. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.
6. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.
7. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu kandydaci powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.

Proszę o zawarcie w CV i podpisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (62-028), ul. Piaskowa 3 w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.”

………………………………….............
(własnoręczny podpis osoby wyrażającej zgodę)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (62-028), ul. Piaskowa 3 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.

…………………………………………..
(własnoręczny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Podobne oferty