Agent Celny

Dla mojego klienta z branży logistycznej szukam pracownika na stanowisko: Agenta Celnego

Agent Celny
Miejsce pracy: Gdynia
Co będzie należało do twoich obowiązków?
 • przyjmowanie zleceń do odprawy celnej
 • prowadzenie i uczestnictwo w rewizji celnej
 • ścisła współpraca z działem spedycji, organami celnymi, sanepidem, urzędem celnym
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie na życie
 • kartę sportową
 • dofinansowanie do nauki j. angielskiego
 • dofinansowanie do wakacji
 • szkolenia i możliwość awansu
Oczekujemy w zamian:
 • co najmniej rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości procedur i przepisów celnych
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Serwis Personalny ul. Pułkownika Dąbka 140/4, 82-300 Elbląg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Serwis Personalny z siedzibą w Elblągu pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 140/4, 82-300 Elbląg . Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych przez Serwis Personalny procesów rekrutacyjnych.”

Podobne oferty