praca logistyka

Logistyka jest w wielu firmach produkcyjnych i handlowych bardzo ważną gałęzią. Praca specjalisty logistyka polega przede wszystkim na planowaniu tras transportu towarów od producenta do odbiorcy, na koordynowaniu pracy osób, które biorą udział w tym łańcuchu transportu. Często logistyk opracowuje awaryjne rozwiązania w danej sytuacji. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowywanie sposobów transportu, załadunku i rozładunku towaru w taki sposób, by było to najbardziej ekonomiczne i opłacalne dla firmy, a jednocześnie, by przebiegało to jak najszybciej.

To specjalista do spraw logistyki musi zdecydować, czy korzystniej będzie wysłać gdzieś dwa mniejsze transporty, czy jeden większy, czy poprowadzić transport tą, czy inną trasą. Wszelkich zagadnień z zakresu transportu i logistyki uczy się logistyk na specjalnym kierunku studiów. Wiedza zdobyta podczas nauki na studiach pozwala mu sprawnie dyrygować transportem w danej firmie. Od logistyki w firmach często zależy bardzo wiele. Gdy zwiększa się zapotrzebowanie na jakieś produkty – wówczas dział logistyki ma więcej roboty. Gdy wzrastają ceny paliwa, wówczas dział logistyki musi opracować jeszcze inne sposoby transportu, by finansowo firma jak najmniej na tym ucierpiała.