Mazowieckie dla logistyki

Logistyka to dziś rozwojowa branża, gdzie dużo osób się zatrudnia. Wiele się też zmienia co wymaga nieustannego rozwoju i dokształcania się. Co do zasady tam gdzie siedziba firmy tam tez jej magazyn i dział logistyki produktu, jednak coraz więcej produktów to tylko wirtualna usługa, produkt niematerialny. Niestety województwo mazowieckie gdyby nie stolica byłoby biała plama na mapie logistycznej. W kraju najpopularniejszymi ośrodkami bazującymi na logistyce są okolice portów morskich oraz skrzyżowań tras tranzytowych. Aktualnie to Wrocław i Łódź wiodą prym w tej kwestii a Warszawa i Mazowsze ma duże problemy z infrastruktura drogową, jak i kolejową, lotniczą. Pod każdym względem logistyka pod warszawą nijak nie pasuje do modelu, a jednak znajduje się tu sporo parków logistycznych, gdzie zatrudniani są specjaliści z tej dziedziny. Praca w logistyce wciąż jest, jednak wymagania pracodawców są coraz wyższe, nie wystarczą studia kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie ale wymagana jest znajomość przepisów, handlu zagranicznego, biegle języka lub nawet kilku języków obcych.