Logistyka transportu

Najczęściej specjalista ds logistyki Kraków zajmuje się organizacją transportu, często międzynarodowego, jednakże w wielu branżach i dziedzinach biznesu logistyka przejawia się nie tylko transportem. Dozorowanie wcześniej ustalonych tras przejazdu, pilnowanie czasu pracy kierowców to często w wielu firmach obowiązki właśnie logistyków. W międzynarodowych firmach niezbędna jest współpraca z innymi oddziałami firmy co za tym idzie znajomość języka jest konieczna. Na etapie dystrybucji krajowej i transportu od polskiego producenta do odbiorcy w Polsce również przydaje się od czasu do czasu język obcy, jednakże to kwestia drugorzędna. Należy pamiętać iż transport to nie tylko ten drogowy i samochodowy, aczkolwiek do TIRy są najpowszechniejszym środkiem transportu w XXI wieku, to istnieje jeszcze transport lotniczy, morski i kolejowy. Wciąż o ile nie na nowo odzywa transport kolejowy jest wykorzystywany do przewożenia samochodów, węgla, kabli i różnych innych materiałów. To wszystko wymaga planowania i dozorowania, czym zajmuje się sztab logistyków pracujących w firmie zlecającej transport, jak i świadczącej usługi transportowe.