Logistyka międzynarodowa

Jak ogólnie wiadomo logistyka to bardzo ważny aspekt w wymianie towarowej. W przypadku gdy ta wymiana sięga poza granicę kraju, osobie planującej dochodzą dodatkowe formalności i obowiązki. Specjalista ds logistyki nie tylko musi biegle posługiwać się językiem kraju do jakiego planuje transport, ale także znać kryteria jakie musi taki transport spełniać, wszelkie normy i przepisy. Specjalista ds logistyki musi dopilnować wszelkich formalności z przesyłem towarów jak przy logistyce krajowej. Zakres obowiązków jest taki sam tylko na większą skalę. Jeżeli transport i dostawy odbywają się na terenie Unii Europejskiej to obowiązują wymogi i formalności regulowane przez kraje Unijne. Natomiast transport poza granice Unii będzie regulowany przez wewnętrzne przepisy Państwa, gdzie towar będzie dostarczony. Specjalista ds logistyki międzynarodowej to odpowiedzialne i wymagające stanowisko, jednak praca ta pozwala na rozwinięcie szerokich horyzontów i kontaktów na arenie międzynarodowej.