praca w logistyce

Profesjonalny logistyk to osoba z wykształceniem w kierunku transportu, spedycji i logistyki zdobytym na studiach wyższych. Osoba na tym stanowisku musi znać wszelkie zagadnienia związane z transportem i jego wydajnością, co dotyczy nie tylko transportu ludzi, ale także towarów. Praca specjalisty logistyka jest potrzebna przede wszystkim w dużych firmach transportowych – u przewoźników busami, autobusami, w liniach lotniczych, w firmach spedycyjnych, w firmach produkujących jakieś towary, które mają własną spedycję.

Ogólnie specjalista ds. logistyki jest potrzebny wszędzie tam, gdzie potrzebne jest sprawne planowanie, czasem nawet z godziny na godzinę rozmieszczenia floty transportowej, sposobów dystrybucji, punktów odbioru. W kwestiach logistyki wiele rzeczy zmienia się praktycznie z godziny na godzinę, więc specjalista musi być czujny i musi umieć szybko i skutecznie reagować w trudnych sytuacjach. Osoba na tym stanowisku musi umieć zachowywać zimną krew i w sytuacjach awaryjnych reagować błyskawicznie, wydając odpowiednie decyzje. Musi umieć przewidywać różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą spowodować przestój w transporcie. Jego zadaniem jest przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i stratom z nich wynikającym.