Logistyk zajmujący się flota samochodów.

Wiadomo nie od dziś, że logistyka to branża dość rozbudowana. Specjalista do spraw logistyki zajmujący się handlem międzynarodowym niemal zupełnie nie rozumie problemy końcowej dystrybucji towarów. Podobnie jak lokalni logistycy nie będą zainteresowani tematami na przykład handlu morskiego, choć pośrednio tez powinno ich to dotyczyć. Ci drudzy zdecydowanie bardziej analizują wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe jakie przeprowadzane są w rejonie ich zainteresowania. Dobrze przygotowane trasy maja duże znaczenie w szczególności pod względem ekonomicznym. W przypadku zarządzania pewną flotą samochodów ciężarowych należy umieć rozważać wiele tras i przede wszystkim umieć elastycznie reagować na wszelkie problemy, które mogą się pojawić dość nagle. Zakorkowanie dróg jest w Europe wyjątkowo częstym zjawiskiem, który powoduje duże straty dla firm logistycznych. Każde spóźnienie obarczone jest dodatkowymi kosztami zarówno wobec kontrahenta jak i wobec kosztów własnych wynikających z użytkowania takiego samochodu ciężarowego.