Logistyk w magazynie

Park logistyczny to najczęstsze miejsce pracy specjalisty ds. logistyki, chociaż nie jedyne. Jak się okazuje logistyk potrzebny jest zarówno na budowie, jak i na kolei, czy w sklepie, w magazynie. Logistyk jest osobą, która najwięcej chodzi po placu, nadzoruje bezpośrednio wszystkie prace, ponagla swoich pracowników, pomaga im rozwiązywać różne problemy. On również kontaktuje się ze swoimi przełożonymi, dostarczycielami materiałów, innymi ekipami, w związku z tym jego praca jest naprawdę odpowiedzialna. Choć nie wykonuje on najcięższych prac fizycznych, to tak naprawdę cały czas pozostaje w ruchu, a gdy trzeba – zakasuje rękawy i bierze się do roboty. Z pewnością każdy specjalista ds. logistyki wracając do domu po całym dniu pracy pada z nóg nie mniej niż szeregowi magazynierzy których praca jest mniej odpowiedzialna, a bardziej fizyczna. Warto mieć na uwadze, że logistyka odpowiada za powodzenie akcji magazynowania, transportu, sprzedaży itd. Rzadko zdajemy sobie sprawę ile osób musi koordynować prace innych by dana inwestycja, projekt mógł się zakończyć powodzeniem.