Koszty i logistyka

Analizy przeprowadzane przez logistyka zawsze pomagają mu w pracy. Jednak w zależności od branży w której pracuje, oraz wielkości przedsiębiorstwa te analizy mogą mieć rożne rozmiary i dotyczyć wielu spraw. Lokalni logistycy nie będą zainteresowani tematami na przykład handlu morskiego, choć pośrednio tez powinno ich to dotyczyć. Bardziej analizują wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe jakie przeprowadzane są w rejonie ich zainteresowania. Dobrze przygotowane trasy maja duże znaczenie zwłaszcza ekonomiczne. W przypadku zarządzania flota samochodów ciężarowych należy umieć rozważać wiele tras i przede wszystkim umieć elastycznie reagować na wszelkie problemy. Zakorkowanie dróg jest w Europe dość częstym zjawiskiem, który powoduje duże straty dla firm logistycznych. Każde spóźnienie obarczone jest dodatkowymi kosztami zarówno wobec kontrahenta jak i wobec kosztów, które stojący w takim korku pojazd, tworzy. Szybkie znalezienie drożnego objazdu jest jednym z zadań wynikających z stanowiska logistyka.