Kontrola przebiegu trasy

Poza planowaniem trasy przejazdu lub przelotu ładunku istotne znaczenie ma kontrola poprawności wykonania planu i monitorowanie postępów w przemieszczaniu się ku celu. Aby ładunek był poprawnie dostarczony wymaga skrupulatnej kontroli. Tym właśnie zajmuje się specjalista ds. logistyki. Wachlarz obowiązków logistyka bywa rozmaity, ale co do zasady logistycy planują trasy, jak i ich dozorują będąc gotowymi do zmiany trasy z uwagi n liczne przeszkody nieplanowane jak prace drogowe, czy zł pogoda. Czasem plany może pokrzyżować najmniej oczekiwane zdarzenie jak choroba kierowcy czy usterka mechaniczna pojazdu, bądź równie mało przewidywalna sytuacja. Kontrola trasy ma tez znaczenie dla klienta, który czekając na ładunek może śledzić online jego trasę. Dzięki ciągłej kontroli można swoje usługi logistyczne i transportowe wykonywać lepiej, szybciej i pewniej. Bez kłopotu można przejąć odpowiedzialność za ładunek mając opracowana trasę od początku do samego końca. Klienci cenią sobie kompleksową obsługę firm logistycznych wraz z wglądem w śledzenie ładunku.