Język, kluczowa kompetencja logistyka

Skuteczny system informacji jest niezmiernie istotny dla powodzenia całej operacji logistycznej. Logistyka jest ważną branżą dla handlu i usług, bez łańcucha dostaw nie można nic wyprodukować a tym bardziej sprzedać. Globalizacja i handel międzynarodowy wymuszają na logistykach współpracę międzynarodową, której językiem obowiązującym jest angielski. Stąd też każdy specjalista logistyki powinien przynajmniej w stopniu komunikatywnym władać językiem angielskim. Z racji różnych kierunków współpracy przydaje się także komunikacja w innych językach dla usprawnienia pracy i podwyższenia standardów logistycznych. W polskich warunkach najpopularniejsze są języki takie jak rosyjski, niemiecki, francuski, czy hiszpański. Mimo wszystko to angielski jest bazą i podstawą. Dobry logistyk winien być zorganizowany i dokładny ale również kontaktowy, bowiem informacja to podstawa, podobnie jak i szybka reakcja na dany komunikat o opóźnieniu czy jakiejkolwiek zmianie w dostawie, transporcie. Warto o tym pamiętać, bo on obiegu informacji może zależeć realizacja zadania.