logistyk

Każdy z nas spotkał się z nazwą specjalisty ds. logistyki i wielu z nas kojarzy się ono z transportem. Jednak przyporządkowując to stanowisko tylko i wyłącznie do branży transportowej popełniamy błąd. Stanowisko to cechuje wiele innych obowiązków niż tylko te związane z transportem towarów.

Oczywiście kontakt z przewoźnikami czy firmami spedycyjnymi leży również w kwestii tego pracownika jednak do jego obowiązków należy również:  koordynowanie pracy magazynu i zaopatrzenia, odpowiedzialność z działania firmy za eksport i import towarów, surowców i części zamiennych, współpraca z agencjami celnymi i firmami spedycyjnymi, nadzór nad dokumentacją celną, transportową i magazynową.

Specjalista ds. logistyki wykonuje pracę umysłową i ma nasilony kontakt z ludźmi, ponieważ musi kontaktować się i współpracować z przedstawicielami wielu działów i wielu firm. Taki natężony kontakt może powodować sytuacje stresowe. Praca charakteryzuje się też pracą pod presją czasu i dużą odpowiedzialnością.